Press

Prema primljenom zahtjevu za akreditaciju, na recepciji se može preuzeti akreditacija  u marini Kornati Sjever.

Ako niste poslali zahtjev za akreditaciju, isto se može učiniti i na recepciji.

Akreditaciju za Biograd B2B i BBS možete dobiti na jednom mjestu:

Press

Kontakt za informacije za medije:

e-mail: info@biogradb2b.com

telefon: +385 23 386 147