Congress program

The Biograd B2B v.2.0 congress program is still in development, but you can see how it was in 2017

( check for the updates )

U sklopu kongresnog programa HGK organizira 1. “HGK DANI NAUTIKE” 

 

19.10.2017. ČETVRTAK

 

12:00h SLUŽBENO OTVORENJE SAJMA

 

I. SJEDNICE NAUTIČKIH UDRUŽENJA/ZAJEDNICA PRI HGK:

11:00h – Sjednica Udruženja marina pri HGK  Dvorana 1 hala B

11:00h – Sjednica Zajednice ronilačkog turizma pri HGK – Dvorana 2 hala B

12:00h – Sjednica Udruženja male brodogradnje pri HGK – Kapetanski klub

13:00h – Sjednica UPUSP- charter pri HGK – Dvorana 1 hala B

13:00h – Sjednica Udruženja turističkih brodara pri HGK  – Dvorana 2 hala B

II. GLAVNI PANEL NAKON OTVARANJA BBS 2017 (HGK) – Glavna pozornica

15:00h – Tema „Strategija razvoja nautičkog turizma 2009.-2019.- uspjesi i izazovi“

 • Predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 • Predstavnik Ministarstva turizma
 • Direktor GU Hrvatska turistička zajednica Kristjan Staničić
 • Potpredsjenik Hrvatska gospodarska komora Josip Zaher
 • Predsjednici nautičkih Udruženja pri HGK

Moderator: Prof. Dr.sc Srećko Favro dipl. Ing., autor Studije razvitka nautičkog turizma

III. ODRŽIVOST NAUTIČKOG TURIZMA (HGK) – Dvorana 1 hala B

16:40h – Sigurnost na moru uslijed povećanja pomorskog prometa i zaštita mora od onečišćenja

 • Lukša Čičovački, dipl.ing., načelnik sektora Uprava sigurnosti plovidbe

Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

17:10h – Elektroničke navigacijske karte (ENC) u svjetlu važećih propisa i iskustava korisnika

 • Mr.sc. Željko Bradarić, Kap. Pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju i sigurnost plovidbe – Hrvatski hidrografski institut

17:40h – Zaštita mora od onečišćenja

 • Svetko Milin, mag. Inžinjer nautike – Pomorsko učilište Adria Libar 

 

11:00h Samostalna Prezentacija – „Integracija s knjigovodstvenim sustavima“

 • NauSYS  – Kapetanski klub

15:00h Samostalna Prezentacija – „Booking Manager seminar za charter operatere“

 • MMK – Kapetanski klub

 

20.10.2017. PETAK

IV. PRAVNA REGULATIVA (HGK) – Dvorana hotela ILIRIJA

11:00h – „Koncesije na zahtjev i nautička sidrišta“ 

 • Krešimir Laštro, dipl. Iur. Pročelnik Upravni odjel za more i turizam Zadarska županija
 • Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur. www.pomorskodobro.com

V. NAUTIČKI TURIZAM: REZULTATI SEZONE 2017. (HGK) – Dvorana 1 hala B

11:00h – eCrew/ eVisitor podaci

 • Igor Borojević, direktor Sektora za istraživanje tržišta i strateško planiranje Hrvatska turistička zajednica

11:30h – Benchmarking marina

 • Prof.dr. sc. Sandra Janković FMTU Opatija

12:00h – Benchmarking chartera

 • Dr.sc. Zdenko Cerović FMTU Opatija

12:30h – Prezentacija

 • Dr.sc. Božena Krce Miočić Sveučilište u Zadru

VI. TRŽIŠTE I TRENDOVI (HGK)– Dvorana 1 hala B

14:30h – Predstavljanje francuskog tržišta i najava B2B radionice u Parizu

 • Daniela Mihalić Đurica direktorica HTZ predstavništvo Francuska

15:30h – Povezivanje nautičkog s drugim turističkim proizvodima: eno-gastro, kulturni, pustolovni, ronilački…

 • Dr.sc. Tomislav Klarin Sveučilište u Zadru

16:00h – „Sharing economy“ u nautičkom turizmu: prilika ili prijetnja?

 • Luka Šurija, direktor razvoja NauSYS
 • Kristijan Ostojić, član uprave Marinebook
 • Predstavnik UPUSP-charter pri HGK
 • Drago Ivanišević predstavnik UTB taxi brodova pri HGK

 Moderator: Dr. Sc. Tomislav Klarin Sveučilište u Zadru

 

11:00h Samostalna Prezentacija – Adria Libar – Dvorana 2 hala B

 • Od skipera/yacht mastera do profesionalnog jahtaša​ -prezentacija Yacht programa, srednje pomorske škole, obuke za posadu broda
 • Sigurnost i nesreće na moru – kapetan Rino Bošnjak
 • Uloga peljara u pomorskom prometu​ – kapetan Branko Skorić
 • Jahte i degustacije vina – Vinarija Baraka ​​

13:00h Samostalna Prezentacija – „Digitalni Marketing–Čarter tvrtke na društvenim mrežama “

 • Selma Čmelik, Zona plus d.o.o. -Kapetanski klub

14:00h Samostalna Prezentacija – „Booking Manager seminar za charter agencije“

 • MMK – Kapetanski klub

 

21:30h – Koncert grupe FREEWAY – hala B

 

21.10.2017. SUBOTA

 

9:30h – 16:30h “Priprema skipera za sigurnu plovidbu“

 • Društvo Morskih Viteza –godišnji stručni seminar (otvorenog tipa za sve zainteresirane) – Dvorana hotela ILIRIJA

17:45h Povorka u povijesnim odorama članovi „Društvo Morskih Viteza“

 • od hotela ILIRIJA do crkve SV. STOŠIJA uz prigodan program ŽENSKE KLAPE iz Zadra

 

RADIONICE BURZE NAUTIKE

13:00h “Filtracija i filtri“ Predavač: Motomariner – Dvorana 2 hala B

15:00h “Ljepila u nautici“ Henkel Croatia – Dvorana 2 hala B

17:00h “Praćenje i nadzor plovila putem GSM/GPRS mreže“ Indel Marine – Dvorana 2 hala B

 

21:30h – Koncert pjevača NENO BELAN – hala B